Res till Indien/travel to India

Nästa resa till Indien planerar vi att ske 15-30 juni 2019
Välkommen på information om Indienresan!
Ayurvedisk fm-information om Indien-resa - söndag 24/2 2019, kl 11-13 - Norrköpings KundaliniYogaCenter - anmälan senast kvällen före - gratis!
Se information/priser här:
2019flyertillintresserade-juni.pdf
Next trip to India we are planning for 15th-30th of June 2019
Welcome for information about travelling to India!
Ayurvedic lunch-information about travelling to India - Sunday 24th of February 2019 at 11 am until 1 pm - Norrköpings KundaliniYogaCenter - register at the latest evening before - no cost!

About Ayurveda in English: aboutayurveda.pdf

Vi hade besök från Indien tisdagen 26 september 2017 med möjligheten att få information om Ayurveda och Rajah Ayurveda i Kerala dit våra resor till Indien går. Två ayurvediska läkare och en sakkunnig person kom till oss för att delge sina kunskaper och kompetens och där var också många som tog möjligheten till en kort ayurvedisk hälsorådgivning.
Rajah Ayurveda och Norrköpings och Ängsbacken Övre KundaliniYogaCenter bjöd in! 

© Copyright 2019, Tenth Gate Sweden AB